Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie verwijst naar het percentage energie dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen.  Zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa zijn voorbeelden van duurzame bronnen. Het aandeel hernieuwbare energie is een belangrijke indicator voor de transitie naar een groenere en meer duurzame energievoorziening. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat het aandeel hernieuwbare energie gestimuleerd wordt. Zo wordt ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd.