Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een juridisch document dat vastlegt wat de bestemming is van grond en gebouwen in een bepaald gebied. Dit plan bepaalt dus wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de functie van een gebied. Het ene gebied kan bijvoorbeeld bestempeld worden als woongebied en het andere als industriegebied. Ook wordt in een bestemmingsplan vaak aangegeven wat de maximale bouwhoogte en -oppervlakte is binnen een gebied. Het plan biedt duidelijke kaders waaraan nieuwe ontwikkelingen en bouwprojecten aan moeten voldoen.