Bouwvoorschriften

Bouwvoorschriften zijn documenten waarin de regelgeving van een bepaald project of een bepaalde kavel weergegeven zijn. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog een woning mag worden en wat de uitstraling van de woning moet zijn. De bouwvergunning van een woning wordt pas verleent als de woning voldoet aan de bouwvoorschriften.