Constructieberekening

Een constructieberekening wordt gemaakt om de draagkracht en stabiliteit van een bouwconstructie te beoordelen. Bij deze technische berekening wordt er rekening gehouden met de gebruikte materialen, belastingen en krachten die op de constructie uitgeoefend worden. Aan de hand van de berekening kan gekeken worden of er voldaan wordt aan de geldende normen en veiligheidsvoorschriften.