COP

COP staat voor Coëfficient Of Performance. Dat is een waarde die het positieve rendement van een warmtepomp uitdrukt. Met de COP wordt berekend hoeveel energie wordt verbruikt door de pomp ten opzichte van de energie die het opwekt.