Heien

Heien is het aanbrengen van heipalen in de grond. Aan de hand van een sondering wordt de draagkracht van de grond bepaald. Zo kan er gekeken worden of er geheid moet worden. De heipaal moet minstens zo lang zijn dat het de vaste grond heeft bereikt. Wanneer er heiwerk nodig is, brengt dit extra kosten met zich mee.