Langskap

Wanneer het dakvlak van een woning evenwijdig loopt aan de huizenrij, dan spreek je van een langskap. Hierbij loopt het dakvlak ook evenwijdig aan de openbare weg. Dit betekent dat de lange zijde van de woning grenst aan de openbare weg.