Risico-opslag

Een risico-opslag is een speciale post in de aannemersovereenkomst. Deze wordt vaak uitgedrukt in een percentage van de totale aanneemsom. De risico-opslag kan door een aannemer gebruikt worden om onvoorziene kostenstijgingen door te berekenen aan de opdrachtgever. Dit zijn kostenstijgingen die na het tekenen van de overeenkomst optreden.