Sondering

Voordat de bouw van een woning kan starten, moet er een sondering plaatsvinden. Hierdoor kan bepaald worden wat de grondsoort is op bepaalde diepten van de kavel. Zo kan de draagkracht van de grond bepaald worden. Op basis van de sondering wordt bepaald of er geheid moet worden op de kavel.