Sparingen

Een sparing wordt toegepast wanneer er een dakkapel of schoorsteen op de kap komt. Een sparing is een inkeping in het dak. In principe wordt er een gat in de kap gemaakt waar uiteindelijk het dakkapel of de schoorsteen ingezet kan worden.