Technische waarde luchtdicht bouwen

De mate van luchtdichtheid wordt uitgedrukt in de qv;10 waarde (dm³/s.m²). De grenswaarde in het Bouwbesluit is vastgesteld op 1,000 dm³/s.m². De uitgangswaarde is 0,625, maar hier zit SelektHuis al jaren ruim onder. Wij hebben onszelf als doel gesteld om een waarde van 0,400 te kunnen behalen. Hiermee zitten we ruim onder de vastgestelde waarde van het bouwbesluit.