Thermische massa

De thermische massa geeft aan hoe goed een materiaal in staat is om warmte op te slaan en langzaam weer af te geven. Hoe hoger de thermische massa, hoe hoger het vermogen om dit te doen. Beton en baksteen zijn twee voorbeelden van materialen met een hoge thermische massa. Zij houden warmte voor een langere tijd vast. Dit zorgt voor een stabielere binnentemperatuur en daarmee voor een lagere energiebehoefte voor de verwarming en verkoeling van een gebouw.