Woonrijp maken

Woonrijp maken betekent dat een bouwterrein of woonwijk wordt klaargemaakt voor bewoning. Hiervoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. Denk aan het aanleggen van wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en groenvoorzieningen. Daarnaast worden ook de zogenaamde nutsvoorzieningen aangelegd. Denk hierbij aan water, gas en elektriciteit. Kortom is het doel van woonrijp maken om de locatie gereed te maken voor de bewoners. Het zorgt ervoor dat zij er comfortabel kunnen wonen.