Button Text
Alle veelgestelde vragen

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring wordt afgegeven door een gerenommeerd bedrijf en zegt iets over de gesteldheid van de grond in de kavel. De gesteldheid van de kavel wordt vastgesteld aan de hand van een bodemonderzoek.

Tijdens de vergunningsprocedure kan het zijn dat je de term schoongrondverklaring tegen komt. Dit is een verklaring die afgegeven wordt door een gerenommeerd bedrijf en zegt iets over de gesteldheid van de grond in de kavel. Vaak is het de uitkomst van een bodemonderzoek. Daarom is het goed dat we eerst kijken wat een bodemonderzoek inhoudt. Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de gesteldheid van de grond van de kavel. Hierin wordt onderzocht of er bijvoorbeeld geen verontreiniging in de grond zit. Als de grond schoon is, wordt er door de onderzoekende partij een schoongrondverklaring afgegeven. Deze is verplicht bij het indienen van een vergunning voor jouw nieuwbouwplan. Meer over een bodemonderzoek lees je bij een andere veelgestelde vraag over dit onderwerp.

Schoongrondverklaring door gemeente

Een bodemonderzoek kan door SelektHuis uitgevoerd worden. Dit laten we doen door één van de partijen waar we nauw mee samenwerken. Wij regelen dan het hele onderzoek en zorgen dat de uitkomsten bij de gemeente komen te liggen. Het is overigens niet altijd verplicht om een bodemonderzoek te laten doen. Vaak hebben kavels van de gemeente al een schoongrondverklaring. Alleen bij particuliere kavels is dan een bodemonderzoek nodig om de kwaliteit van de grond te meten en vervolgens een schoongrondverklaring te kunnen geven.

Waarvoor dient een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is nodig voor de gemeente om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van jouw vrijstaande woning

No items found.