Button Text

Heien is het aanbrengen van heipalen in de grond. Dit is noodzakelijk wanneer de grond van een kavel te zacht is. Als hier rechtstreeks op gebouwd wordt, kan de woning gaan verzakken of  kunnen er scheuren in het metselwerk ontstaan. Door te heien en een fundering aan te brengen, wordt dit probleem voorkomen.

Aan de hand van een sondering wordt vastgesteld of er geheid moet worden. Heien is het aanbrengen van heipalen in de grond. De lengte van de heipaal is vooraf vastgesteld aan de hand van het sonderingsrapport. De heipaal moet namelijk de vaste grond bereiken. De lengte is dus afhankelijk van hoe diep de vaste grond zit.

Nadat de heipalen in de grond zijn geplaatst, worden ze in een hei-installatie geplaatst. Vervolgens wordt er een zwaargewicht (heiblok) opgegooid. Hierdoor wordt de grond onder de paal samengeperst en zodoende de draagkracht groter. Als vastgesteld is dat de heipalen de juiste diepte hebben bereikt, dan wordt er op de geleiders en de paal zelf een streep aangebracht. Het heiblok wordt nog 30 keer geslagen op de heipaal. Het verschil tussen de streep en de geleiders meten ze vervolgens op. Aan de hand hiervan kan er uitgerekend worden, hoeveel slagen er nodig zijn om de paal 250 millimeter in de grond te slaan en hoeveel er dan totaal nog nodig zijn om de draagkrachtige laag te bereiken.

Waarom heien?

De grond van een kavel kan te zacht zijn om op de bouwen. Bouwen op een te zachte grond kan namelijk zorgen voor verzakking of scheuren in het muren. Voor het bouwen van een vrijstaande woning is dus vaste grond nodig. Door te heien en een fundering aan te brengen, wordt deze vaste grond bereikt. 

Wat kost heien voor de fundering?

Heiwerk kan een grote kostenpost zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de grond van de kavel waar je op bouwt. Neem dus in ieder geval een stelpost op in het bouwbudget, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Hoe dieper de palen in de grond moeten, hoe hoger de kosten. Deze kosten zijn niet meegenomen in de prijzen van SelektHuis, maar zullen vastgesteld worden aan de hand van een sondering die wij uitvoeren. Van tevoren vertellen wij je welk bedrag er gereserveerd moet worden voor het heiwerk. De sondering die uitgevoerd wordt, zit wel bij onze prijzen inbegrepen. 

Extra kosten

Wanneer we extra maatregelen moeten nemen tijdens het heien in verband met belendende bebouwing, kunnen er extra kosten gemaakt worden. De manier waarop er geheid kan worden is dus ook bepalend voor de uiteindelijke totaalkosten.

No items found.