Button Text

Regelgeving woningbouw

Als je een woning wilt bouwen, heb je te maken met veel verschillende regels. SelektHuis helpt je hierbij. Wij vragen de bouwvergunning voor je aan en zorgen ervoor dat de bouw van je woning en de woning zelf voldoen aan de gestelde regels.

Op deze pagina lees je meer over de belangrijkste regelgeving binnen de vrijstaande woningbouw.

[anchor name="Bouwbesluit" submenu="true"]

Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een verzameling van voorschriften die gelden voor het bouwen van een woning. Het bevat regels over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken in Nederland moeten aan deze voorschriften voldoen.

[anchor name="Bestemmingsplan" submenu="true"]

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden. Dit kan een gedetailleerd plan zijn, maar het is ook mogelijk dat het globaal beschreven is. In dit plan kun je zien of een bepaalde locatie een woonbestemming heeft. Is dat niet het geval, dan is een bestemmingsplanwijziging nodig voordat je er mag bouwen. Voordat wij een bouwvergunning voor je kunnen aanvragen is het nodig dat je de juiste bestemming op je bouwgrond krijgt. De plaatselijke gemeente beheert het bestemmingsplan en is bevoegd om de bestemming te wijzigen.

[anchor name="Omgevingsvergunning" submenu="true"]

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een noodzakelijke, officiële vergunning van de gemeente om bepaalde activiteiten, zoals het bouwen van een woning, te mogen verrichten. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet aan een aantal regels worden voldaan. De regels voor jouw kavel vind je in het kavelpaspoort. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers maximaal en verzorgen de aanvraag van de bouwvergunning. Hieronder noemen we de belangrijkste regels waar je mee te maken krijgt.

[anchor name="BENG" submenu="true"]

BENG

Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen aan de BENG normering voldoen. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet een BENG-berekening aangeleverd worden.

Deze berekening maakt onder andere duidelijke hoeveel energie een woning gebruikt en hoeveel de woning zelf op kan wekken. Als dit niet in de juiste verhouding is, wordt er geen vergunning verstrekt.

Huisje met energielabels
Timmerman van SelektHuis haalt zijn spullen uit de achterbak van zijn bus

[anchor name="Wet kwaliteitsborging" submenu="true"]

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van bouwwerken door een onafhankelijke partij wordt gedaan. Dit zorgt voor extra werk en dat kan zorgen voor extra kosten.

Geen zorgen. Bij SelektHuis nemen we je al het werk uit handen. Wij regelen alles en doen dat zonder extra kosten. De kosten voor de Wkb zijn namelijk bij onze prijs inbegrepen.

Ga je casco bouwen? Dan kan het zijn dat je zelf het een en ander moet regelen rondom de Wkb. We helpen je uiteraard waar nodig en bereiden je hier goed op voor.

[anchor name="Beeldkwaliteitsplan" submenu="true"]

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan legt de gemeente regels voor het uiterlijk van een woning vast. Als je een woning wilt bouwen, moet je, tenzij je kavel welstandsvrij is, een schets van je woning indienen om deze te laten beoordelen in een vooroverleg. Wij maken deze schets en dienen deze in bij de gemeente.

De welstandscommissie toetst of je woning voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. Als je woning voldoet, kunnen we verder met het uitwerken van je ideale woning.

[anchor name="Regelgeving stikstof" submenu="true"]

Regelgeving stikstof

Op 2 november 2022 heeft de rechter geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Net als in de situatie van vóór de bouwvrijstelling, blijft het mogelijk om bouwactiviteiten uit te voeren. Voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt in Natura 2000 gebieden heb je een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Per project moet onderzoek gedaan worden naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. Als je bij ons bouwt, kunnen wij dit voor je verzorgen.

[anchor name="Vervangende nieuwbouw" submenu="true"]

Vervangende nieuwbouw

Als je een bestaand gebouw wilt vervangen voor een nieuwbouwwoning moet je rekening houden met aanvullende regelgeving. Je hebt bijvoorbeeld een sloopvergunning nodig, maar soms ook andere vergunningen. Met enige regelmaat zijn er, voordat je een bouwvergunning kunt krijgen, onderzoeken nodig, zoals een flora en fauna onderzoek of een archeologisch onderzoek.

Ook is het niet altijd zo dat je nieuwbouwwoning dezelfde omvang kan hebben als de woning die je wilt slopen. Vaak verloopt het proces zonder problemen, maar een aantal zaken vragen meer aandacht dan het bouwen op een nieuwbouwkavel. Laat je daarom goed informeren voor je een woning koopt die je wilt vervangen, of wanneer je je bestaande woning laat slopen voor nieuwbouw.

Cover van het magazine SelektLeven

Gratis brochure aanvragen

Wil je meer weten over onze werkwijze en mogelijkheden? Vraag dan het gratis inspiratiemagazine SelektLeven aan. Ook ontvang je direct de meest recente prijslijst.